Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Salka edukacyjna "OGNIK"
wg programu BEZPIECZNA+

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w tej sprawie.
Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018.
Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł.
Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
 • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
 • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.
„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.


Tematyka zajęć realizowanych w naszej Sali edukacyjnej jest uzależniona od wieku dzieci i młodzieży, liczebności grupy oraz od posiadanego przez grupę czasu przeznaczonego na jego realizację.

Wszelkich informacji o programie udzielają funkcjonariusze Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego - tel: 95 7338 450

Wzór pisma do Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przeprowadzenie zajęć w salce edukacyjnej "OGNIK" można pobrać TUTAJ


"Ogniomistrz Żarek
uczy i bawi"

Opis PROGRAMU "Ogniomistrz Żarek uczy i bawi"

Żarkowe porady:

 1. Jak zachować się kiedy zobaczymy pożar?
 2. Jak zgłosić pożar do straży pożarnej?
 3. Jak zachować się podczas burzy?
 4. Na co należy zwrócić uwagę podczas grillowania?
 5. Bezpieczeństwo w kuchni
 6. Bezpieczeństwo nad morzem, jeziorem, rzeką...
 7. Jak bezpiecznie korzystać z uroków jazdy rowerowej?
 8. Co zrobić gdy płonie nasze ubranie?
 9. Bezpieczeństwo podczas Świąt Bożego Narodzenia.
 10. Bezpieczeństwo podczas sylwestrowego "szaleństwa".
 11. Jak bezpiecznie wypocząć w lesie na kempingu czy podczas ogniska?
 12. Nie wszystkie pieski są dobre...

Kolorowanki

1 2 3 4 5 6

Wykreślanki

1 2

Krzyżówki

1 2

Żarkowy tajny kod

1

Zabawa

1 2 3 4 5 6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.