Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

 Zamówienia publiczne


ZAPYTANIE ofertowe nr PTT 2370.07.2017 - "Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego, typu pick-up z napędem 4x4 oraz wyposażeniem dla KM PSP w Gorzowie Wlkp."

- TREŚĆ zapytania
Dodano: 18.09.2017 r. godz.: 19:00
- TREŚĆ PYTANIA nr 1 i ODPOWIEDŹ
- ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA
Dodano: 19.09.2017 r. godz.: 17:30
- TREŚĆ PYTANIA nr 2 i ODPOWIEDŹ
Dodano: 21.09.2017 r. godz.: 14:00
- TREŚĆ PYTANIA nr 3 i ODPOWIEDŹ
- TREŚĆ PYTANIA nr 4 i ODPOWIEDŹ
Dodano: 25.09.2017 r. godz.: 14:00
- INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodano: 28.09.2017 r. godz.: 14:00

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej:
"Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 98, Pb 95 i ON OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy"

- OGŁOSZENIE
- SIWZ
Dodano: 12.09.2017 r. godz.: 18:00
- ZMIANA OGŁOSZENIA
- ZMIANA SIWZ
- Odpowiedź na zapytanie 1
- Odpowiedź na zapytanie 2
Dodano: 15.09.2017 r. godz.: 10:00
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej z ofert
Dodano: 21.09.2017 r. godz.: 16:00
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dostawy
Dodano: 29.09.2017 r. godz.: 09:30

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.