Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Porady, prawo


Nie dla Czadu - Ogólnopolska kampania prewencyjno - informacyjna

czad.jpgPRZYPOMINAMY!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• co najmniej raz na 3 miesiące od pieców opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• co najmniej raz na 6 miesięcy od pieców opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

więcej

Bartłomiej Mądry

14-11-2014, 9:27:50


Zabawy na zamarzniętych akwenach - ZAWSZE RYZYKUJESZ !!

Gdy już dojdzie do zarwania się tafli lodu PAMIĘTAJ:
- nie biegnij w kierunku ofiary - lód w tym miejscu może być słaby i może zarwać się również pod tobą;
- wezwij pomoc z telefonu komórkowego - numer 112, 998,
- staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co można się trzymać np. linę, gałąź, kurtkę;
- pomóż ofierze wydostać się na krawędź lodu;
- pod żadnym pozorem nie podawaj alkoholu uratowanemu na mrozie; alkohol rozszerza naczynia krwionośne i poprawia krążenie - w rezultacie szybko doprowadza do dalszego wyziębienia organizmu. Zamiast alkoholu możesz podać np. czekoladę lub cukierki i coś ciepłego do picia.
- aby doraźnie zabezpieczyć poszkodowanego przed zimnem - można założyć mu koc termiczny,
- jeżeli jest taka możliwość należy szybko przebrać niedoszłego topielca w pożyczone suche ubranie.

O czym powinieneś wiedzieć zanim wejdziesz na lód...

więcej

Grzegorz Rojek

26-10-2010, 13:55:12


APELUJEMY - przygotuj się do zimy!!

W związku z zauważalnym w okresie jesienno - zimowym wzrostem liczby pożarów oraz powtarzającymi się przypadkami zatruć tlenkiem węgla (tzw. potocznie czadem), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zwraca się z apelem do właścicieli, zarządców oraz użytkowników budynków mieszkalnych o podjęcie działań na rzecz sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co pozwoli na wykrycie ewentualnych usterek w eksploatowanych urządzeniach i instalacjach oraz pozwoli na ich skuteczne wyeliminowanie.

Nadmienić należy, że obowiązek poddawania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu jego stanu technicznego wynika z przepisów wydanych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych.

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu w sprawie ochrony p.poż.

więcej

Grzegorz Rojek

26-10-2010, 13:31:09


W OBLICZU POWODZI...

ulotka.jpgBądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza, jeśli mieszkasz na niskopołożonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas wystąpienia obfitych opadów.
Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
Alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

więcej

Bartłomiej Mądry

24-05-2010, 12:15:10


UWAGA - CZAD !!

Tlenek.jpgGromadzący się w pomieszczeniach tlenek węgla potocznie zwany "czadem" jest niewidoczny i niewyczuwalny dla zmysłów człowieka. Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną (powstaje karboksyhemoglobina CO-Hb) i przez to stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów, które wykorzystują hemoglobinę do transportu tlenu w organizmie. W przypadku człowieka - wystąpienie charakterystycznych objawów uzależnione jest od stężenia CO w otoczeniu, rodzaju wykonywanej pracy (jest to związane ze współczynnikiem wentylacji płuc) oraz od wielu innych czynników, jak chociażby od ciśnienia atmosferycznego, objętości krwi, zdolności do dyfuzji w płucach. Cechy indywidualne każdego organizmu również decydować będą o szybkości zatrucia i wystąpieniu jego objawów. Za stężenie krytyczne przyjmuje się zawartość karboksyhemoglobiny we krwi na poziomie 60-70 proc.

więcej

Grzegorz Rojek

11-01-2010, 11:27:48


Zasady postępowania podczas akcji związanych z usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

osa1.jpgW dniu 10 kwietnia 2009r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wprowadził do stosowania instrukcje postępowania podczas interwencji porwadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Wytyczne te wprowadzone są do stosowania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i określają m.in.:
- zasady przyjmowania zgłoszenia,
- zasady przeprowadzania rozpoznania,
- zasady prowadzenia działań ratowniczych,
- zasady zabezpieczania ratowników.

W dokumencie zawarta jest również procedura medyczna postępowania w przypadku użądleń przez owady błonkoskrzydłe.

Poniżej można ściągnąć "Zasady..." w wersji PDF (do odtworzenia potrzebny program Acrobat Reader).

więcej

Bartłomiej Mądry

27-07-2009, 8:44:06


WYPADEK DROGOWY - Jak się zachować oraz co zrobić.

Resize_of_P1030268.jpgPrawie zawsze w wypadkach drogowych, w których są ranni i zabici, poszkodowanych ratują w pierwszym momencie osoby które uczestniczyły w tych wypadkach lub pozostali użytkownicy dróg. Stąd też, to przede wszystkim kierowcy powinni znać telefony służb ratowniczych oraz mieć w samochodzie odpowiednie wyposażenie, które może okazać się bardzo przydatne: m.in. kompletną apteczkę i gaśnicę.

1. Jeżeli jest się świadkiem wypadku, należy zatrzymać swój samochód tak, aby nie utrudniał on dojazdu służbom ratowniczym a jednocześnie był widoczny dla innych pojazdów. Pamiętać należy, że pośpiech może być przyczyną kolejnego wypadku.

2. Zanim przystąpimy do udzielania pomocy trzeba oznakować miejsce wypadku tak, aby inni użytkownicy drogi byli uprzedzeni o istniejącym niebezpieczeństwie. Należy włączyć światła awaryjne w swoim pojeździe, ustawić trójkąt ostrzegawczy, jak i również gdy posiadamy, latarkę z pulsującym żółtym światłem.

3. Oceniamy sytuację.

więcej

Grzegorz Rojek

3-07-2009, 14:07:39


Jak się zachować w czasie wichur i burz.

burza.jpg1. W mieszkaniu i domu należy zamknąć wszystkie okna, na balkonie, tarasie
i podwórku zabezpieczyć znajdujące się tam przedmioty.
2. Wyłączyć sprzęt elektryczny, szczególnie w domkach letniskowych, ponieważ anteny ściągają pioruny.
3. Nie rozmawiać przez telefon komórkowy na otwartej przestrzeni, a najlepiej go wyłączyć, gdyż włączony wytwarza pole elektromagnetyczne, które może przyciągnąć pioruny.
4. W czasie burzy lepiej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i przeczekać.
5. Burzom towarzyszy często silny wiatr - nie należy więc parkować pod drzewami, rusztowaniami, reklamami, stalowymi konstrukcjami, a szczególnie słupami energetycznymi.
6. Burzę najlepiej przeczekać w domu. Jeśli natomiast zastanie nas na otwartej przestrzeni - nie należy biec i chować się pod pojedynczymi wysokimi drzewami, słupami itp.
7. Jeżeli przeczekujemy burzę pod budynkiem, należy uważać, by nie oprzeć się o instalację odgromową (piorunochron).

więcej

Bartłomiej Mądry

26-06-2009, 14:42:45


1  2  

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.