Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Opis i galeria zdjęciowa

z realizacji zadania pt. "PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU JRG nr 2 PSP NA DZIAŁCE NR 1782 OBR.5 „ŚRÓDMIEŚCIE” PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 W GORZOWIE WLKP."


Obecna lokalizacja siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Gorzowie Wlkp. znajduje się w budynku pochodzącym z XIX wieku i znajdującym się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Warunki techniczno-budowlane w miejscu pełnienia służby przez strażaków z JRG Nr 2 nie spełniają wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Sale podziału bojowego adoptowano bowiem na potrzeby tut. jednostki systemem gospodarczym. Mimo wymiany wyposażenia ograniczona powierzchnia sal uniemożliwia właściwą organizację toku pełnienia służby. W obiekcie garażowym garażowanych stacjonowało przemiennie 12 pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych oraz dodatkowy sprzęt specjalistyczny w postaci przyczep dekontaminacyjnych, motopomp, agregatów, pomp dużej wydajności i przyczepek do łodzi. Warunki garażowania były trudne ze względu na m.in. niewystarczającą ilość boksów garażowych i konieczność zabezpieczenia pojazdów przed niskimi temperaturami w okresie zimowym oraz brak wymaganych obowiązującymi przepisami technicznymi i bezpieczeństwa i higieny służby instalacji wyciągowych spalin, oświetlenia awaryjnego. Warunki zimowego utrzymania sprzętu silnikowego w okresie zimowym były bardzo utrudnione zwłaszcza gdy zachodzi konieczność mycia pojazdów na zewnątrz przy ujemnych temperaturach. Dodatkowym utrudnieniem był zły stan techniczny bram wjazdowych, których zabytkowe drewniane mechanizmy uległy zużyciu i wypaczeniu. Z uwagi na ograniczoną ilość pomieszczeń służbowych, niejednokrotnie pełnią one podwójne funkcje użytkowe jako pomieszczenia magazynowe sorbentów, neutralizatorów, ładowania i konserwacji zbiorników ciśnieniowych do aparatów powietrznych, konserwacji ubrań ochrony chemicznej, ładowania i konserwacji sprzętu radiowego oraz suszenia odzieży specjalnej po zakończonych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Istotnym elementem stopnia wyszkolenia zawodowego strażaków jest utrzymanie sprawności fizycznej na odpowiednio wysokim poziomie. Wydzielona i profesjonalnie wyposażona siłownia w planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym będzie czynnikiem wpływającym na systematyczne podnoszenie sprawności fizycznej strażaków.


Inwestycja, po wyburzeniu garaży i budynku magazynowego została podzielona na trzy etapy.

  1. Budowa nowego budynku garażowego.
  2. Budowa nowego budynku siedziby JRG nr 2.
  3. Przebudowa istniejącego budynku - wieży remizy.


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.