Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP nr 1 w Gorzowie Wlkp.

ul. Walczaka 108
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. centrala: 95 7395 998


DOWÓDCA JRG: st. kpt. mgr inż. RENICKI Paweł
email: renickip@strazgorzow.pl
tel: 95 7395 980


Z-ca D-cy JRG: kpt. mgr inż. ROJNA Jarosław
email: rojnaj@strazgorzow.pl
tel: 95 7395 981


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.