Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Wojewoda z wizytą w JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp.

Wojewoda.jpgW dniu 11 lutego br. wojewoda Katarzyna Osos w ramach cyklu wizyt w inspektoratach służb zespolonych odwiedziła Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 108. Na miejscu mogła obejrzeć w jakich warunkach pełnią służbę i szkolą się oraz jakim sprzętem dysponują gorzowscy strażacy. Gospodarzami wizyty byli: st. bryg. Hubert Harasimowicz - Lubuski Komendant Wojewódzki PSP oraz mł. bryg. Krzysztof Strzyżykowski – Komendant Miejski PSP, którzy udzielili szerokich informacji w powyższym zakresie.

Więcej na stronie: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Fot.- LUW

więcej

Grzegorz Rojek

12-02-2015, 14:06:30


Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

kryzys1.jpgW dniu 11 lutego 2015 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. pod przewodnictwem Starosty Gorzowskiego - Małgorzaty Domagały - obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia omówiono zagrożenia powiatu gorzowskiego i system zarządzania kryzysowego w powiecie. Szefowie poszczególnych jednostek przedstawili potencjał sił i środków niezbędnych do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

więcej

Bartłomiej Mądry

12-02-2015, 13:15:37


sekc. Marek Andruszków wyróżniony przez Panią Wojewodę Katarzynę Osos.

marek2.jpg11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowane zostały przeznaczone dla najmłodszych Lubuszan lekcje promujące numer 112 oraz spotkanie podsumowujące działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
W jego trakcie oceniono współpracę Policji i Państwowej Straży Pożarnej z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wręczono również okolicznościowe wyróżnienia dla przedstawicieli służb współpracujących z CPR oraz szkół biorących udział w kampanii promującej numer 112.

Wojewoda Katarzyna Osos wręczyła wyróżnienia dla Operatorów Numerów Alarmowych, Dyspozytorów Medycznych, Dyżurnych Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a wśród nich naszemu koledze, sekc. Markowi Andruszków - dyspozytorowi Stanowiska Kierowania KM PSP w Gorzowie Wlkp.

więcej

Bartłomiej Mądry

12-02-2015, 12:54:33


SGSP uruchamia studia magisterskie na Bezpieczeństwie Wewnętrznym!

LOGO_SGSP_kolor.jpgOd 19 grudnia 2014 r. można składać dokumenty na nowo utworzonych studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Uczelnia uruchamia 4-semestralne studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (BW) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Tym samym, licencjaci BW zdobywają możliwości kontynuowania kształcenia zapoczątkowanego na studiach pierwszego stopnia, zaś absolwenci innych studiów możliwość uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Dokumenty na studia II stopnia na BW rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 można składać w następujących terminach: na studia stacjonarne od 19 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r., natomiast na studia niestacjonarne od 26 stycznia do 18 lutego 2015 r.
Plan kształcenia przewiduje praktyki studenckie w wymiarze 80 godzin (dwa tygodnie), które będą się odbywać po 1, 2 lub 3 semestrze studiów, w zależności od indywidualnych możliwości.

więcej

Grzegorz Rojek

15-01-2015, 20:50:35


Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym rozpoczyna służbę...

P1140424.jpgDzięki staraniom podjętym przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. – st. bryg. Huberta Harasimowicza, pozyskany został średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym na podwoziu MAN TGM 15.290 4x2 BL. Procedurę zakupu przeprowadziła Komenda Główna PSP w Warszawie. Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. jest odbiorcą a zarazem właścicielem pojazdu, natomiast Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. – Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 1 PSP jest jego użytkownikiem, i tutaj pojazd po przeprowadzeniu szeregu szkoleń dla strażaków, od dnia 5 stycznia br. wszedł do podziału bojowego. Koszt zakupu samochodu z wyposażeniem wyniósł 753 840,00 zł. i zakupiony został w ramach projektu pod nazwą: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” nr POIS.03.02.00-00-002/09. Projekt współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na wyposażeniu pojazdu znalazły się m.

więcej

Grzegorz Rojek

7-01-2015, 18:38:35


Informacja dot. sytuacji na Ukrainie

BRAK JAKIEGOKOLWIEK ZAGROŻENIA w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie - 5 grudnia 2014r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych.

Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziomu mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

więcej

Bartłomiej Mądry

5-12-2014, 17:23:35


Powiatowy finał do VIII edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie

plakat.jpgW dniu 20 listopada 2014r. odbył się powiatowy finał do VIII edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczna Zerówka”.

Celem Turnieju była m.in.: edukacja dzieci z grup „zerówkowych” w zakresie bezpiecznych zachowań mających na celu ukierunkowanie działań dzieci na pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych oraz propagowanie pozytywnego wizerunku strażaka wśród dzieci.

W ramach przygotowania do turnieju oraz zgodnie z programem profilaktyczno – edukacyjnym „Ogniomistrz Żarek uczy i bawi”, strażacy KM PSP i podległych JRG odwiedzili 38 placówek szkolnych i przedszkolnych w Gorzowie Wlkp. i w powiecie gorzowskim, które zwróciły się do nas o pomoc w przygotowaniu dzieci do turnieju.

więcej

Andrzej Węsierski

21-11-2014, 14:59:27


Podpisanie umowy na realizację zadania przebudowy z rozbudową JRG nr 2 przy ul. Dąbrowskiego

budowa_06.jpgDnia
05 listopada 2014r. Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. mł.bryg. Krzysztof Strzyżykowski podpisał umowę na realizację zadania pn „Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 1782 przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wielkopolskim”.
Wykonawcą zadania jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym Skanska S.A. Inżynierem Kontraktu dla zadania będzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DARO”.
Koncepcję architektoniczną inwestycji opracowało Autorskie Biuro Projektowe „M&G” Roman Mycka, Wiesław Gołacki. Projekt budowlany sporządziła Pracownia Projektowa „ALFA” Agnieszka Afanasik.

Uzasadnieniem podjęcia prac nad realizacją zadania jest obecna lokalizacja siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 2 w budynku pochodzącym z XX wieku.

więcej

Bartłomiej Mądry

14-11-2014, 15:15:41


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20     ...      >  >>

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.