Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Manewry pożarnicze "Lipki Wielkie 2016"

lipki07.jpg27 września 2016 r. na terenie gminy Santok w miejscowości Lipki Wielkie odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe służb antykryzysowych oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu gorzowskiego.
Tego typu manewry pożarnicze organizowane są cyklicznie przez starostwo powiatowe w Gorzowie Wlkp. oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Doskonalą one umiejętności członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz współpracę służb ratowniczych z jednostkami samorządu terytorialnego. Przebieg ćwiczeń nadzoruje starosta gorzowski.

Ćwiczenia przeprowadzono na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich oraz położonej w pobliżu Leśnej Bazy Lotniczej. Do manewrów zaangażowano Kompanię Gaśniczą Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „Gorzów", Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego „Gorzów”, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorzowskiego oraz jednostki Policji.

więcej

Bartłomiej Mądry

3-10-2016, 15:03:11


Zdanie i przejęcie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.

zmiana03.jpgW dniu dzisiejszym, 30 września 2016 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 1 odbyła się uroczystość zdania i przejęcia obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. decyzją nr WK 23/2016 z dnia 26.09.2016 r. odwołał z dniem 30 września 2016 r. ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. mgr. Krzysztofa Strzyżykowskiego.

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. decyzją nr 24/2016 z dnia 27.09.2016 r. powołał na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. st. kpt. mgr. inż. Patryka Maruszaka

więcej

Bartłomiej Mądry

30-09-2016, 14:56:45


Otwarcie pierwszej w województwie lubuskim sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego "Ognik"

aabi.jpg6 września 2016 roku dokonano w siedzibie JRG nr 1 PSP przy ul. Walczaka 108, otwarcia pierwszej w województwie lubuskim sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego „Ognik” dla najmłodszych, która stanowić będzie bazę edukacyjną propagującą bezpieczne zachowanie wśród dzieci.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jarosław Korzeniewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. bryg. Krzysztof Strzyżykowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Pan Eugeniusz Kurzawski oraz przedstawiciel najmłodszych Mateusz Ząber ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie.

Strażacy na otwarcie przeprowadzili pierwsze zajęcia edukacyjne dla przybyłych grup dzieci oraz zorganizowali festyn podczas którego dzieci mogły rywalizować w zawodach sportowych, przejść szkolenie z zakresu pierwszej pomocy czy wziąć udział w konkursie plastycznym.

więcej

Grzegorz Rojek

7-09-2016, 12:02:31


Zaproszenie na uroczyste otwarcie sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego „OGNIK”

zarek.jpgZapraszamy na uroczyste otwarcie sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego „Ognik”, które odbędzie się 6 września 2016 roku o godz. 11:00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. na ul. Walczaka 108.

Program Ognik jest komponentem rządowego programu "Bezpieczna+".

Realizowane w ramach programu działania obejmują miedzy innymi tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

więcej

Bartłomiej Mądry

5-09-2016, 13:51:42


Zmiany na stanowiskach służbowych w KM PSP

Logo_PSP.jpgZ dniem 1 września 2016r. Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Krzysztof Strzyżykowski mianował na nowe stanowiska służbowe niżej wymienionych funkcjonariuszy:

1. kpt. KOPERWAS Marek - na stanowisko Z-cy Dowódcy JRG nr 2 w Gorzowie Wlkp.
2. st. sekc. ANDRUSZKÓW Marek - na stanowisko Starszego Technika w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym

więcej

Bartłomiej Mądry

2-09-2016, 11:02:34


JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą została doposożona w nowoczesny kompresor

kompresor.jpgJednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Kostrzynie nad Odrą podległa Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. została wyposażona w nowoczesny, spełniający najwyższe obowiązujące obecnie standardy kompresor, stanowiący istotny element zaplecza obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego.
Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

Realizacja zadania stanowi istotne wsparcie dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Kostrzyn n/O, pozwoli strażakom na podjęcie skuteczniejszych działań z zakresu walki z pożarami, ratownictwa chemiczno-ekologicznego podczas klęsk żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń
W zakresie zastosowań sprężarki jest napełnianie butli powietrznych dla strażaków ratowników oraz butli nurkowych. Urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością, posiada dwa poziomami ciśnienia - 200 i 300 bar. Nowoczesna konstrukcja urządzenia zapewnia zminimalizowanie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych.

więcej

Bartłomiej Mądry

8-07-2016, 14:41:38


Uciążliwe owady - zanim wezwiesz straż pożarną

gniazdo_os.jpgKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. informuje, iż wprowadzone przez Komendanta Głównego PSP na terenie całego kraju „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” mają za zadanie ujednolicenie sposobu postępowania przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie, roje pszczół oraz ograniczenie przypadków bezzasadnych zgłoszeń.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w szczególności obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach, a w szczególności gdy:
- zachodzi konieczność usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu.

więcej

Grzegorz Rojek

29-06-2016, 11:32:35


mł. asp. Sławomir Siwiec - Mistrz Polski w kajakarskich biegach długodystansowych

siwiec05.jpgWolsztyn goszcząc 700 kajakarzy z 62 klubów z całego kraju stał się w dniach 20-22.05.2016r. stolicą kajakarstwa długodystansowego. 32. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie odbywały się na Jeziorze Wolsztyńskim.

Konkurencje mistrzowskie rozgrywano m.in. na dystansie 10 000m w kategoriach K1 i K2. Naszą Komendę oraz Gorzowski Klub Sportowy "Admira" reprezentował mł. asp. Sławomir Siwiec.

Ciężką pracą Sławek, podobnie jak w zeszłym roku, został Mistrzem Polski wspólnie z Andrzejem Gryczko w kategorii K2 (10.000m) oraz Vicemistrzem Polski w kategorii K1 (10.000m).

SERDECZNIE GRATULUJEMY MISTRZU!

więcej

Bartłomiej Mądry

1-06-2016, 8:53:17


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20     ...      >  >>

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.