Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Sezon grzewczy. Zagrożenia i sposoby zabezpieczenia się przed nimi.

ciooc.jpgJak co roku Państwowa Straż Pożarna w całym kraju rozpoczyna swoją kampanię prewencyjną dot. zagrożeń związanych z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Dni i noce są coraz chłodniejsze, zaczynamy się dogrzewać... a straż pożarna notuje wzrost pożarów kominów, poddaszy, konstrukcji dachowych a także wezwań do podejrzenia wystąpienia tlenku węgla.

O tym, że świadomość w społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych w mieszkaniach jest niska, przekonaliśmy się po opublikowaniu badań zleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w październiku 2016 r. Wynika z nich, że za przyczynę pożarów 31% respondentów wymieniło w pierwszej kolejności zwarcie instalacji elektrycznej, 22% nieumyślne zaprószenie ognia, 13% pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych oraz 10% elementy urządzeń grzewczych, takich jak piecyki lub kominy. Co zatrważające, aż 53% respondentów jest przeświadczonych, że tlenek węgla (czad) można rozpoznać po zapachu.

Tylko co piąty badany wskazuje, że można go wykryć za pomocą specjalnych czujników. Jednak już 45% badanych docenia pomocność tych urządzeń w wykrywaniu zagrożenia. Czy Polacy korzystają jednak z detektorów? Nie! Tylko 18% ma zamontowane czujki dymu a 17% używa w domu czujników tlenku węgla. W celu podniesienia świadomości w sezonie grzewczym 2016/2017, Komenda Główna PSP przygotowała materiał promocyjny do kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Czad i Ogień. Obudź czujność”.

Ulotka informacyjna akcji

Karta edukacyjna dla dzieci 1

Karta edukacyjna dla dzieci 2

Karta edukacyjna dla dzieci 3

Bezpieczny komin - obowiązki o których należy pamiętać!
W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących okresach:
1. Paleniska opalane paliwem STAŁYM - co najmniej raz na 3 miesiące,
2. Paleniska opalane paliwem PŁYNNYM i GAZOWYM - co najmniej raz na 6 miesięcy,
3. Przewodów WENTYLACYJNYCH - co najmniej raz w roku.

Czynności te wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie!

Co zrobić, gdy zapali się sadza w kominie?
Gdy zapali się sadza w kominie należy NIEZWŁOCZNIE wezwać Straż Pożarną (telefon 998 lub 112)! Należy wygasić ognień w piecu lub kominku oraz zamknąć dopływ powietrza do tych urządzeń. KATEGORYCZNIE zabronione jest wlewanie do palącego się komina wody, gdyż grozi to jego rozerwaniem!"

Bartłomiej Mądry

9-11-2017, 13:08:07


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.