Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Historia Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Budynek główny KMPSP

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w GORZOWIE WLKP.

maj 2008 rok


1. Powołanie Zawodowej Straży Pożarnej W Gorzowie Wlkp.

Zawodową Straż Pożarną w Gorzowie Wlkp. powołano: w lipcu 1945r. W dniu powołania jednostka mieściła się w strażnicy przy ul. Dąbrowskiego,

Widok Strażnicy

Zdjęcie 1. Widok strażnicy ZSP w Gorzowie Wlkp. - maj 1946r. (ze zbiorów Muzeum w Gorzowie Wlkp.).

posiadała sprzęt: m.in. samochód gaśniczy oraz samochód drabina na podwoziu Magirus (odnaleziony w miejscowości Wieprzyce)

Pierwszy samochód

Zdjęcie 2. Pierwszy samochód drabina- maj 1945r. (ze zbiorów Muzeum w Gorzowie Wlkp.).

i załogę w ilości: 25 funkcjonariuszy.

Załoga

Zdjęcie 3. Załoga ZSP w Gorzowie Wlkp. - maj 1946 (ze zbiorów Muzeum w Gorzowie Wlkp.).

Pierwszym Komendantem ZSP został: Michał Kolasiński

Pierwszy Komendant

Zdjęcie 4. Komendant Michał Kolasiński - drugi od lewej - wraz z synem w strażnicy; 1946 rok (ze zbiorów Muzeum w Gorzowie Wlkp.).

2. Rozwój bazy lokalowej

W czasie pobytu ZSP na ul. Dąbrowskiego przeprowadzano bieżące remonty strażnicy oraz dostosowywano budynek do potrzeb funkcjonalnych.Na chwilę obecną w tym budynku umiejscowiona jest JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp.
W roku 2002 rozpoczęto budowę nowego obiektu Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2004 roku.

Prace budowlane

Prace budowlane

Prace budowlane

Zdjęcie 5. Prace budowlane przy obiekcie Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. (fot. KM PSP)

Natomiast w czerwcu 2005 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 PSP przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

Prace budowlane

Zdjęcie 6. Uroczyste wmurowanie "Kamienia Węgielnego" (fot. KM PSP)

nowe JRG

Zdjęcie 7. Prace budowlane przy obiekcie nowej JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. - kwiecień 2008r. (fot. KM PSP)

3. Rozwój bazy sprzętowej

W kolejnych latach ZSP doposażono w średnie samochody gaśnicze na podwoziu Star 25 a w latach kolejnych na podwoziu Star 244; ciężkie samochody gaśnicze na podwoziu ZIŁ i później Jelcz oraz samochód drabinę na podwoziu ZIŁ i w latach kolejnych na podwoziu IFA,które wymieniano na nowsze - średnie i ciężkie samochody gaśnicze, drabinę mechaniczną na podwoziu IVECO MAGIRUS o długości 37m. oraz rozszerzano w latach kolejnych o specjalistyczny sprzęt do ratownictwa technicznego - m.in. ciężki samochód ratownictwa technicznego.

Samochody

Samochody

Zdjęcie 8. Prace remontowo - konserwacyjne przy średnich samochodach gaśniczych. (fot. KM PSP)

4. Rozwój stanów osobowych, wyszkolenia, wykształcenia

Stan osobowy Zawodowej Straży Pożarnej systematycznie wzrastał gdzie w roku 1956 osiągną 40 funkcjonariuszy i następnie w kolejnych latach do osiągnięcia stanu 67 funkcjonariuszy. Kadrę stanowili zarówno chor. poż. jak i oficerowie poż.
W roku 2008 stan osobowy Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. wynosił 148 funkcjonariuszy. Komendzie podlegały trzy Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze:

5. Zmiany na stanowiskach Komendanta

drugi Komendant ZSP

Zdjęcie 9. Tadeusz Begier - drugi Komendant ZSP w Gorzowie Wlkp. (ze zbiorów Archiwum Państwowego).

Komendant

Zdjęcie 10. Hubert Harasimowicz - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2002 - 2013.

Odpowiedzialnymi za wyszkolenie oraz prawidłowe funkcjonowanie obsady podziału bojowego Zawodowej Straży Pożarnej oraz dowódcami Oddziału I po jego utworzeniu oraz dalej po roku 1992 - Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w poszczególnych latach byli:

6. Posiadane sztandary

Pierwszy Sztandar Zawodowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. ufundowało społeczeństwo w 1976 roku. Drugi Sztandar został ufundowany oraz wręczony Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w dniu 24 kwietnia 2004 roku podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.

7. Powołanie Oddziału II Zawodowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

II Oddział Zawodowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. powołano dnia 5 stycznia 1989 roku ROZKAZEM nr 39/88 Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Gorzowie Wlkp.
W dniu powołania jednostka mieściła się w strażnicy przy ul.Strażackiej, posiadała sprzęt:

i załogę w ilości: 13 funkcjonariuszy oraz 10 junaków odbywających zasadniczą służbą wojskową w systemie 24/24.
Pierwszym dowódcą II Oddziału został: mł. chor. poż. Dariusz Obszański

mł. chor. poż. Dariusz Obszański

Zdjęcie 11. mł. chor. poż. Dariusz Obszański - pierwszy dowódca II Oddziału ZSP w Gorzowie Wlkp. (ze zbiorów KM PSP w Gorzowie Wlkp.).

8. Zmiany na stanowiskach Dowódcy Oddziału II ZSP oraz później Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 PSP w Gorzowie Wlkp.

9. Rozwój bazy lokalowej Oddziału II ZSP i później JRG nr 2 PSP

W czasie pobytu II Oddziału ZSP na ul. Strażackiej 36a, przeprowadzano bieżące remonty strażnicy oraz dostosowywano budynek do potrzeb funkcjonalnych. W grudniu 1994 roku jednostka została przeniesiona do obiektu strażnicy Zakładów Mechanicznych "URSUS" przy ul. Szczecińskiej 25. W marcu 2000 roku wróciła z powrotem do obiektu przy ul. Strażackiej.
W roku 2002 została przeprowadzona modernizacja obiektu, wybudowana została wspinalnia i boisko wielofunkcyjne.

10. Rozwój bazy sprzętowej Oddziału II ZSP i później JRG nr 2 PSP

W roku 1992 jednostka otrzymała samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu IVECO i od tego momentu zaczęła się specjalizować w ratownictwie chemicznym. Wraz z rozbudową bazy sprzętowej w 1996r jednostka otrzymała średni samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu STAR 742.
W roku 2003 samochód PH- 18 został przekazany do Komendy Powiatowej w Sulęcinie a jego miejsce jednostka otrzymała z Zakładowej Straży Pożarnej "Stilon" drabinę mechaniczną SD-30 firmy METZ.
W 2004 roku JRG nr 2 PSP otrzymało nowy samochód gaśniczy GBA 2/20 na podwoziu STAROMAN wraz z agregatem pompowym dużej wydajności.

11. Rozwój stanów osobowych, wyszkolenia, wykształcenia Oddziału II ZSP i później JRG nr 2 PSP

Stan osobowy II Oddziału ZSP a następnie JRG nr 2 PSP systematycznie wzrastał wynosząc w 1989 roku 26 funkcjonariuszy oraz w kolejnych latach 28 funkcjonariuszy.
W chwili obecnej w systemie zmianowym pracuje 33 ratowników oraz 2 funkcjonariuszy w systemie codziennym. Mając na uwadze specjalizację jednostki w ratownictwie chemicznym i powołaniem na jej bazie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego, ratownicy jednostki byli kierowani na specjalistyczne kursy ratownictwa chemiczno - ekologicznego, które ukończyło 18 ratowników. Obecnie w jednostce pełni służbę 4 oficerów, 6 aspirantów, 21 podoficerów i 4 stażystów.

12. Charakterystyczne akcje podejmowane przez Straż Pożarną w Gorzowie Wlkp.

13. Nieprzeciętni ludzie zasłużeni dla Komendy


Opracował: st. kpt. Grzegorz Rojek
zdjęcia: Archiwum Państwowe; Muzeum w Gorzowie Wlkp.; Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.